La cigarra y la hormiga…

Esta fábula de Esopo trata de una hormiga que trabajaba y guardaba para el invierno y de una chicharra que solo cantaba. ¿Las chicharras cantan en verano en los pinares, pero como lo hacen?, y ¿por qué? Las langostas mediterráneas (como la de la fotografía), los saltamontes, los grillos o los grillos de matorral, también cantan. ¿De qué manera lo hacen?

Continua la lectura de “La cigarra y la hormiga…”

La cigala i la formiga…

Aquesta faula d’Isop tracta d’una formiga que treballava i guardava per l’hivern i d’una cigala que només cantava. Les cigales canten a l’estiu a les pinedes, però com ho fan?, i per què? Les llagostes egípcies (com la de la fotografia), els saltamartins, els grills o les someretes, també canten. De quina manera ho fan?

Continua la lectura de “La cigala i la formiga…”

Camuflar-te o destacar, quina estratègia et funciona millor?

L’evolució ha condicionat diferents estratègies en el món animal. No importa que siguis depredador o pressa. Pots optar per passar desapercebut i camuflar-te amb l’entorn o pel contrari, buscar una coloració contrastada per avisar de la teva perillositat.

Si vius a Barcelona, i vols agafar un taxi, segurament el trobaràs amb facilitat. No t’has plantejat mai, per què la coloració negra i groga ens crida tant l’atenció?

Continua la lectura de “Camuflar-te o destacar, quina estratègia et funciona millor?”